chest service

MUDr. Jozef Muri, Ph.D.
MUDr. Adrián Garchar

Prvá súkromná ambulancia hrudníkovej chirurgie na Slovensku

Prečo my?

Profesionalita

Rýchle a profesionálne riešenie ochorení hrudníka s potrebou operačnej liečby

konzultácie

Promptné konzultácie (telefonické, osobné) CT nálezov v oblasti hrudníka

Empatický prístup

Empatický prístup a poučenie pacienta o svojom ochorení

Ponúkame rýchle a profesionálne riešenie chirurgických ochorení hrudníka a pľúc, ktoré svojim charakterom umožňujú elektívne chirurgické riešenie. Našim zameraním sú predovšetkým nádorové ochorenia – primárne nádorové ochorenia alebo metastázy orgánov a štruktúr hrudníka (metastázy pľúc, rebier, mäkkých tkanív steny hrudníka). Ponúkame možnosť biopsie a histologizácie ložiskových zmien pľúc pri systémových ochoreniach ako sú sarkoidóza, granulomatóza s polyangiitídou – Wegenerová granulomatóza a podobne. Venujeme sa tiež riešeniu ochorení a stavov spojených s postihnutím pleurálnych dutín, ako sú pneumotorax, pleurálny výpotok, chylotorax či empyém hrudníka.

Prečo je to dôležité? Podľa platnej legislatívy niektorých členských krajín Európskej Únie nálezy na pľúcach, pri ktorých existuje podozrenie na rakovinu, majú byť histologicky vyšetrené do 1 mesiaca od ich zistenia.

Je to dôležité pre včasnú diagnostiku rakoviny pľúc, ktorá sa u väčšiny pacientov zistí neskoro na to, aby sa mohlo zvažovať jej operačné riešenie. Rakovina pľúc sa dlho nemusí prejavovať žiadnymi príznakmi.

Naša ambulancia ponúka konzultačnú činnosť, ktorá v prípade potreby smeruje k chirurgickému riešeniu pacientovho ochorenia. V postupoch dodržiavame najnovšie odporúčania Európskej spoločnosti hrudníkovej chirurgie a využívame súčasné moderné chirurgické metódy – ako sú VATS (z angličtiny video-assisted thoracic surgery, čo znamená videoasistovaná hrudníková chirurgia). Snažíme sa optimalizovať invazívnosť operačných výkonov pri zachovaní onkologickej radikality. Operačné výkony sa vykonávajú v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch.

Služby
#1

Chirurgická liečba ochorení pohrudnicovej dutiny

Pneumotorax, pohrudnicový výpotok, fibrotorax, rôzne zhrubnutia pohrudnice a nádorové postihnutia hrudníkovej steny.

#2

Pľúcne resekcie

Pľúcne resekcie znamenajú chirurgické odstránenie časti pľúc, hlavne pri nádoroch, ale aj pri niektorých zápalových ochoreniach.

#3

Operácie trachey a bronchov

Operácie sa uskutočňujú cez chirurgický rez, odborne nazývaný torakotómia, alebo v indikovaných prípadoch miniinvazívnou metódou – VATS, čo znižuje pooperačné bolesti a komplikácie.

#4

Chirurgické odstránenie nádorov mediastina - medzipľúcia

Operačné výkony sú realizované cestou VATS či torakotómie. Okrem nich sa využíva aj ďalší operačný prístup – sternotómia, čo je prístup cez hrudnú kosť.

#Ostatné

Operácie pohrudnicovej dutiny

Punkcie pohrudnicových výpotkov, drenáže hrudníka, plaurodézy (mechanické, chemické = talkáže).

Operácie strumy – zväčšenej štítnej žľazy

Operácie bránice

O Nás

MUDr. Jozef Muri, Ph.D.

MUDr. Adrián Garchar

Momentálne pracujeme každý ako hrudníkový chirurg v centre hrudníkovej chirurgie, Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy.

Dajte nám vedieť

Kontakt

Telefónne číslo

0903 221 407

Adresa

Ambulantný pavilón
okresnej nemocnice v Levoči
Probstnerova cesta 2/3082
05401 Levoča

Sociálne siete